facebook instagram mail Зворотній зв’язок

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ТОНУС-НАПІЙ ЗДОРОВ’Я»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатор Акції «Тонус – напій здоров’я» — ПрАТ Дніпропетровський комбінат харчових концентратів, код ЄДРПОУ 00374048, місцезнаходження 49022, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1, (надалі — Організатор).

1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначаються правила та умови проведення Рекламної Акції під загальною назвою «Тонус – напій здоров’я» (далі по тексту – Акція).

Акція спрямована на популяризацію продукції під ТМ «Тонус» та проводиться з метою привертання уваги покупців до продукції з зазначеними ТМ та стимулювання споживчого попиту на останні.

1.4. Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. 

1.5. Акція не є азартною грою, не є лотереєю та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор та лотерей.

1.6. Відповідальним за проведення Акції та за її наслідки є Організатор.

1.7. Для проведення Акції, в тому числі для здійснення контролю за ходом Акції та розіграшу Заохочень Організатор має право залучати третіх осіб. При цьому, відповідальність за дії залучених осіб несе Організатор.

1.8. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет сайті https://tonus.zolote-zerno.com.ua/  (надалі – Сайт).

У разі внесення будь-яких змін в правила цієї Акції Організатор публікує нові умови проведення Акції зі змінами на Сайті.

1.8.1. Більш пізня редакція цих Правил буде мати пріоритетну силу.

1.8.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції здійснюється на Акційній продукції.

1.9. В Акції бере участь наступна продукція ТМ «Тонус» (надалі — Акційна продукція) зі спеціальним акційним стікером на лицьовій стороні упаковки (пачки), а саме:

Кавовий напій Дніпро «Золоте зерно», 90 г

Напій З чорницею «Тонус», 90 г

Напій Золотий корінь «Тонус», 90 г

Напій Яблучно-імбирний «Тонус», 90 г

Напій Індійский цикорій «Tonus», 90 г

Напій Індійский цикорій «Лісова ягода», 90 г, «Тонус»

Напій Індійский цикорій «Чорниця», 90 г, «Тонус»

Напій кавовий Індійский цикорій  «ЦвітКава», 90 г

2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться з 1.09.2021р. по 28.02.2022р. включно (Період проведення Акції/Акційний період).

2.2. Акція проводиться на території України, підконтрольній органам державної влади та управління (надалі – Територія проведення Акції). Акція не проводиться на тимчасово окупованій території України та у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Організатор Акції не несе відповідальності за вивезення Акційної продукції (або упаковок Акційної продукції) за межі території проведення Акції. Заохочення надсилаються (вручаються) Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи — громадяни України, яким виповнилося 18 років, що постійно проживають на території України, та які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в Акції за відсутності будь-яких обмежень щодо участі, купили Акційну продукцію, отримали Акційний переможний стікер та виконали інші умови цих Правил (далі — Учасники).

3.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:

3.2.1. представники Замовника, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чоловік/дружина, брат/сестра, діти, батьки);

3.2.2. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;

3.2.3. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;

3.2.4. іноземці та особи без громадянства.

3.3. Беручи участь в Акції Учасник Акції цим підтверджує, що він ознайомлений та згоден з цими Правилами та зобов’язується їх виконувати.

4. ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступні дії:

4.1.1. Придбати Акційну продукцію;

4.1.2. На зовнішній стороні упаковки Акційної продукції знайти Акційний код;

4.1.3. Зареєструвати в Акційний період мінімум один Акційний код на Сайті (https://tonus.zolote-zerno.com.ua) для чого Учаснику необхідно:

— зайти на Сайт, натиснути на кнопку «Зареєструвати код», далі ввести у відповідні поля наступні дані: номер свого мобільного телефону, своє дійсне прізвище та ім’я, сам Акційний код, що знаходиться на зовнішній стороні упаковки (захищений спеціальним покриттям).

4.2. Після введення номеру мобільного телефону, прізвища та ім’я Учасника і правильного Акційного Коду, Учасник автоматично потравляє на сторінку Сайту, де його сповіщають про успішну реєстрацію Акційного коду. 

4.3. При реєстрації Учасником Акції наступних Акційних кодів, Учасник повинен щоразу вводити свої актуальні дані (Ім’я та прізвище і номер мобільного телефону). 

4.4. Унікальним Учасником Акції вважається Учасник Акції з належним лише йому унікальним номером мобільного телефону та унікальними паспортними даними громадянина України (надалі Унікальний Учасник).

4.5. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою унікального номеру мобільного телефону, який було вказано при реєстрації Акційного коду на Сайті, прізвища та ім’я та відповідного зареєстрованого Акційного коду. 

4.6. Неправильним Акційним кодом вважається код, який містить неправильні символи.

4.7. Вірним вважається Акційний код, який присутній в загальній базі згенерованих Акційних кодів, які використовувалися для нанесення на Акційну упаковку з зовнішньої сторони.

4.8. Порядок дій Учасника, якщо Акційна продукція не містить Акційний код, містить нечіткий Акційний код, або код, який дублюється.

4.8.1.Якщо певна одиниця Акційної продукції не містить Акційний Код, або якщо Акційний код нанесено нечітко (брак виробництва партій), що не дає змоги розібрати символи Акційного коду, або якщо код дублюється (система зазначає про те, що код вже було введено), Учасник Акції має повідомити про це Виконавця Акції, надіславши електронного листа на адресу електронної пошти promo.zolotezerno@gmail.com, обов’язково вказавши у листі свій номер мобільного, який Учасник використовує для участі в Акції.

4.8.2. До листа обов’язково має бути додано: чітке фото всієї лицьової сторони етикетки Акційної Продукції, а також чітке фото акційного стікеру, де нанесений або мав бути нанесений Акційний код. Всі фото повинні бути належної чіткості, яка дає змогу роздивитись інформацію на них.

4.8.3. Виконавець Акції повинен опрацювати надіслану інформацію протягом п’яти робочих днів та у випадку підтвердження відсутності Акційного Коду внаслідок браку виробництва, надати Учаснику Акції Акційний Код з числа резервних кодів, або у разі нечіткості нанесеного Акційного Коду – перевірити та уточнити такий Акційний Код, перевіривши його в базі згенерованих кодів. Надання/уточнення Акційного Коду відбувається шляхом відповіді на електронний лист Учасника Акції.

4.8.4. Виконавець Акції може надати Учаснику новий Акційний Код з числа резервних, або уточнити нечіткий Акційний код, надати Учаснику новий Акційний Код, у разі дублювання Коду, тільки якщо Учасник виконав всі вимоги, зазначені вище у п. 4.10.1. — 4.10.3.

4.8.5. Виконавець має право відмовити Учаснику у видачі нового Акційного коду з числа резервних або в уточненні нечіткого Акційного коду, якщо Учасник не надав інформацію відповідно до п. 4.10.1. — 4.10.3. або якщо в результаті перевірки інформації, наданої відповідно до п. 4.10.2. буде виявлено, що зображення на фото, наданих Учасником, не є зображеннями Акційної Продукції, або якщо ці зображення є нечіткими.

4.9. Організатор та Замовник не несуть відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією Акційних кодів та за інші обставини, на які вони не мають впливу, зокрема, але не виключно:

4.9.1. за розірвання договірних відносин між оператором(ами) мережі Інтернет та/або будь-які інші технічні збої в роботі мережі Інтернет і як наслідок – неможливість реєстрації Акційного коду на Сайті;

4.9.2. за неможливість Учасника взяти участь в Акції з причин, які не залежні від Організатора/Замовника Акції.

4.10. Учасник Акції при виконанні умов, визначених у п.4.1., та сповіщений згідно п. 4.2., вноситься до відповідної бази Акції (надалі – «база» або «база даних» або «База Акції»).

4.11. Упаковку Акційної продукції з Акційним кодом (який учасник Акції зареєстрував на сайті для участі в Акції) Учасник Акції зобов’язаний зберігати протягом всього Періоду Акції та 50 календарних днів після його закінчення.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

5.1. Фонд Заохочень Акції складається з наступних Заохочень:

5.1.1 Головне Заохочення – грошова винагорода у розмірі 10 000 грн (десять тисяч грн) (після вирахування податків відповідно до вимог Податкового кодексу України)у кількості 6 (шість) шт;

5.1.2 Плед  у кількості 24 (двадцять чотири) штук;

5.1.3 Сувенірної  брендованої чашки у кількості 106 (сто шість) штук;

5.2. Заміна будь-якого Заохочення на грошовий еквівалент чи будь-яке інше благо не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.

5.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Фонду Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Організатор має право змінити вид, форму, колір, розмір того чи іншого Заохочення на власний розсуд. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому п. 1.8. цих Правил та з додержанням вимог чинного законодавства.

5.4. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір), зазначених на Сайті, на Акційній продукції, на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором Акції протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень.

5.5. У випадку якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Заохочення, такий Переможець Акції не має права будь-яким чином передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Заохочення.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 

6.1. Право на отримання Заохочень Акції (стають Переможцями Акції) набувають:

а) Учасники Акції, які згідно із цими Правилами, стали переможцями щоденних, щотижневих розіграшів та щомісячних розіграшів.

6.2. Порядок проведення щоденних розіграшів та визначення щоденних Переможців Акції:

6.2.1. Щоденно (у будні робочі дні), протягом строку проведення Акції, відбувається розіграш:

1 (одного) Заохоченя, серед учасників Акції, які зареєстрували Акційні коди, знайдені на стікері на Акційній продукції. Це означає, що кожний Переможець щоденного розіграшу Акції отримує 1 (одну) чашку.

6.2.2. Для проведення щоденного розіграшу формується база даних номерів мобільних телефонів та зареєстрованих кодів учасників Акції:

— до бази даних включаються Акційні коди, виявлені в Акційній продукції учасників що зареєстрували один та більше акційних кодів;

Серед кожної бази даних щоденного розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх Акційні коди, (зареєстровані такими Учасниками), які набули права на отримання Заохочень, а саме:

— серед всієї бази даних щоденного розіграшу визначається 1 (один) Акційний код, який набуває права (стає Переможцем Акції) на отримання Заохочення.

6.2.3. Для кожного щоденного розіграшу формуються своя база даних. Туди потрапляють коди, що були зареєстровані протягом попередньої до дати розіграшу доби. Тобто, якщо розіграш проводиться  2 вересня, то база акційних кодів формується за попередню добу – 1 вересня. 

Акційні коди учасника Акції з одного щоденного розіграшу не переносяться до наступних щоденних розіграшів.

Акційний код, який був визначений як виграшний у щоденному розіграші, може брати участь у щотижневому розіграші та розіграші, що проводиться кожні три тижні. 

6.2.4. У випадку неможливості визначення Переможця щоденного розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Замовника, такі Заохочення не переносяться до наступного щоденного розіграшу. Заохочення, які не були розіграні у щоденному розіграші не переносяться на будь-який інший розіграш і анулюються.

6.2.5 Якщо розіграш випадає на вихідний день (субота, неділя або офіційний державний вихідний день), то розіграш щоденного Заохочення проводиться наступного робочого дня. Наступного робочого дня визначення переможців щоденного розіграшу відбувається відповідно до кількості пропущених днів проведення розіграшу через вихідний неробочий день. Тобто, у понеділок проводиться розіграш за всі попередні вихідні дні, коли розіграш не був проведений. 

6.3. Порядок проведення щотижневих розіграшів та визначення щотижневих Переможців Акції:

6.3.1. Щоп’ятниці (якщо цей день є офіційним робочим днем або наступного робочого дня), протягом Періоду проведення Акції, відбувається розіграш:

1 (одного) Заохоченя, серед учасників Акції, які зареєстрували Акційні коди, виявлені на Акційній продукції. Це означає, що кожний Переможець щотижневого розіграшу Акції отримує 1 (один) плед;

6.3.2. Для проведення щотижневого розіграшу формується база даних номерів мобільних телефонів та зареєстрованих кодів учасників Акції:

— до бази даних включаються Акційні коди, виявлені в Акційній продукції, Учасників що зареєстрували один та більше акційних кодів протягом останнього повного тижня.  Тобто, якщо щотижневий розіграш відбувається 6 серпня, то база кодів-учасників формується з кодів, що були зареєстровані протягом попереднього повного тижня – з понеділка, 26 липня, по неділю, 1 серпня, включно.  

Серед кожної бази даних щотижневого розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх Акційні коди, (зареєстровані такими Учасниками), які набули права на отримання Заохочень у щотижневого розіграшу, а саме:

— серед всієї бази даних кожного щотижневого розіграшу визначається 1 (один) Учасник Акції, який набуває право на Заохочення (стають Переможцями Акції).

6.3.3. Для кожного щотижневого розіграшу формується своя база даних. Акційні коди Учасників Акції з одного щотижневого розіграшу не переносяться до наступних щотижневих розіграшів.

6.3.4. У випадку неможливості визначення переможця щотижневого розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Замовника, такі Заохочення не переносяться до наступного щотижневого розіграшу. Заохочення, які не були розіграні у щотижневому розіграші не переносяться на будь-який інший розіграш і анулюються.

6.3.5. Коди, що стали переможними у попередніх щоденних розіграшах, не можуть приймати участь у щотижневому розіграші. 

6.4. Порядок проведення  щомісячних розіграшів та визначення таких  Переможців Акції:

6.4.1. Розіграш призу щомісяця  проводиться у середу, якщо цей день є офіційним робочим. Або наступного робочого дня. 

Загальна кількість Заохочень щомісячного розіграшу, які розігруються за весь період проведення Акції, становить 6 (шість) одиниць.

6.4.2. Для проведення щомісячного розіграшу формується база даних номерів мобільних телефонів та зареєстрованих кодів учасників Акції:

— до бази даних включаються Акційні коди учасників, що зареєстрували один та більше акційних кодів протягом попереднього місяця. Під місяцем мається на увазі період з 1 (першого) числа одного місяця до 1 (першого) числа наступного місяця включно. Тобто, 8 жовтня відбувається розіграш щомісячного призу серед кодів, що були зареєстровані з 1 вересня по 30 вересня включно. 

Серед кожної бази даних щомісячного розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх унікальні коди, (зареєстровані такими Учасниками), один із яких набуде право на отримання Заохочень щомісячного розіграшу, а саме:

— серед всієї бази даних такого розіграшу визначається 1 (один) Учасник Акції, який набуває право на Заохочення (стає основним Переможцем Акції), а також визначаються ще три резервних Учасника Акції, один з яких може стати Переможцем Акції у випадках передбачених цими Правилами.

6.4.3. Коди, що стали переможніми у попередніх щоденних та щотижневих розіграшах, не можуть приймати участь у щомісячному розіграші. 

6.4.3. Резервними Переможцями Акції є:

6.4.3.1. Учасники Акції, які стали 2 (другими), 3 (третіми) та 4 (четвертими) під час вибору переможця щомісячного розіграшу шляхом генерації випадкових чисел. 

6.4.3.1. Учасник Акції, який визначений першим резервним Учасником Акції, набуває право на отримання щомісячного Заохочення замість основного Переможця Акції у випадку:

1) відмови основного Переможця Акції від отримання Заохочення;

2) неможливості вручення основному Переможцю акції щомісячного розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;

3) невиконання основним Переможцем Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;

4) не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.

6.4.4 У випадку неможливості визначення переможця такого розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Замовника, такі Заохочення не переносяться до наступного розіграшу. Заохочення, які не були розіграні у розіграші не переносяться на будь-який інший розіграш і анулюються.

7. ПОРЯДОК ОПОВІЩЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

7.1. Учасники Акції, які набули право на отримання одного із Заохочень, передбачених цими Правилами (Переможці Акції), протягом 3-х календарних днів з дати їх визначення повідомляються про перемогу SMS-повідомленням на номер мобільного телефону, який був зазначений ними при реєстрації Акційного коду на Сайті.

В SMS повідомленні зазначається, яке саме Заохочення отримує Учасник Акції, та нагадується яким способом Учаснику Акції необхідно надати інформацію Організатору для отримання Заохочення.

Також Організатор зобов’язується сповістити про це учасника акції телефоном. 

Якщо учасник Акції, який набув право на отримання одного із Заохочень, не відповідає на телефоні дзвінки організатора (5 (п’ять) дзвінків протягом 2 (двох) днів), то учасник Акції втрачає своє право на отримання заохочення. 

Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;

7.2. Учасник, який став володарем переможного Акційного стікеру  протягом 10-ти днів з моменту отримання СМС направляє Організатору Акції на адресу електронної пошти promo.zolotezerno@gmail.com наступні дані:

1) скан-копії або фото (роздільною здатністю не менш 203 dpi)  таких документів:

— власного дійсного паспорту громадянина України (чи іншого дійсного документа, який підтверджує громадянство України);

— власної облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті);

— фото виграшного стікеру;

— банківські реквізити платіжної картки, для перерахування Головного заохочення (за запитом Виконавця);

— акційної упаковки/упаковок з унікальним кодом/кодами, на який/які припав виграш.

2) а також:

— адреси відділення Нової Пошти для відправки подарунку Переможцю (в межах території проведення Акції);

— додаткову інформацію, яка потрібна Організатору для відправки Заохочення та бухгалтерського, фінансового та податкового обліку.

7.3. Організатор впродовж 45 календарних днів з дати отримання від Переможця Акції всієї необхідної інформації/документації згідно п. 7.5, здійснює відправлення Подарунку (Подарунків) на адресу  (адреси) відділення зв’язку, зазначені Переможцем (в межах території проведення Акції).

7.3.1. Організатор має право сам визначити службу доставки/почтову службу (Нову Пошту) якою відправити Подарунок (Подарунки).

7.4.  Організатор Акції не несе відповідальності за доставку, або неналежну доставку Подарунків, за роботу поштової (кур’єрської) служби або через неможливість отримати переможцями Акції Подарунків з незалежних від Організатора причин, а також за збереження цілісності Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки. Організатор Акції не несе відповідальності за гарантійні зобов’язання щодо Подарунків Акції та за їх подальше використання. Гарантійні зобов’язання покладаються на виробника товару.

7.5.  З моменту відправлення Подарунку Переможцю Акції на адресу відділення зазначену переможцем Акції (в межах території проведення Акції) зобов’язання Організатора та Замовника (перед таким Переможцем Акції) за цими Правилами вважаються виконаними.

7.6. У випадку, якщо Подарунок повернений з причини «відмови від отримання», він не може бути повторно затребуваний отримувачем. Претензії щодо таких не отриманих Подарунків не приймаються.

7.7. Переможець Акції вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на отримання Заохочення, у випадку:

— відмови від надання або ненадання Організатору документів/інформації, зазначених в п. 7.5. цих Правил, та /або

— надання їх пізніше вказаного терміну, та /або

— надання Переможцем Акції недостовірних/некоректних даних, та/або

— надання інформації, що має ознаки фальсифікації/маніпуляції, та /або

— недотримання Переможцем Акції всіх положень та умов цих Правил та чинного законодавства України, та/або

— якщо Організатором буде встановлено, що цей Переможець Акції не може бути Учасником Акції згідно умов цих Правил, та/або;

— відмови переможця Акції від Заохочення;

що звільняє Організатора від будь-яких зобов’язань перед таким Переможцем Акції. У такому випадку Переможець Акції не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Заохочення Акції не видається.

8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.2. Організатор  Акції залишає за собою право:

8.3.1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;

8.3.2. змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі Заохочень;

8.3.3. не вступати в листування та інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, зазначених у цих Правилах.

8.3.4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Акції Заохочення та публікувати зазначені матеріали в мережі інтернет, соц мережах та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.

8.5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Акційні коди.

8.6. Організатор не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, пандемії, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

8.7. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочення.

8.8. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Акційних кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Виконавця Акції  Акційних кодів) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

8.9.  Організатор Акції не несе відповідальності:

8.9.1. За коректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

— експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

— експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;

— горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;

— експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64;

— які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);

— які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;

— які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів.

8.9.2. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

8.9.3. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.

8.9.4. У випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації.

8.10 Всі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, Учасник та/або Переможець Акції несе самостійно та не компенсуються Організатором.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

9.1. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою добровільну згоду на використання наданої інформації та документації Організатором та залученими ним третіми особами з метою забезпечення участі в цій Акції (в тому числі внесення в Базу Акції), з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його (Учасника Акції) імені (псевдоніму), прізвища, по батькові, фотографії, інтерв’ю, номеру мобільного телефону, електронної адреси, поштової адреси, надісланих Учасником матеріалів або інших матеріалів/інформації про нього (Учасника Акції) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його (Учасника Акції) імені, ім’я, по батькові, фотографії) в засобах масової інформації (ЗМІ), інтернет сайті, соц. мережах, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень, коментарів (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Організатором та/або будь-якою третьою особою. Ця згода також розуміється як згода, що передбачається ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями), а також як згода на включення його (Учасника Акції) номера телефону та електронної адреси до системи розсилки інформації про нові рекламні акції Замовника, які будуть проводитися в майбутньому. Також Учасники, як суб’єкти персональних даних, надають свою добровільну згоду Організатору і дозвіл на вчинення всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою їх персональних даних і підтверджують, що одночасно з їх реєстрацією як Учасників Акції за цими Правилами, останні ознайомилися та повідомлені  про їхні права визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та особи, яким передаються такі персональні дані Учасників. Організатор є володільцем персональних даних Учасників в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Учасник може відкликати свою згоду на використання персональних даних виключно письмовим зверненням на адресу Організатора. У разі відкликання згоди на використання персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції та на має право на отримання Заохочення. Організатор має право знищити базу персональних даних, без попереднього повідомлення про це володільців персональних даних, після повного закінчення Акції.

9.2. Персональні дані Переможців Акції передаються Організатору та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців, маркетингових відносин, рекламних відносин та з метою податкового, фінансового та бухгалтерського обліку.

9.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Заохочення.

9.4. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних.